Εξοπλισμός

Η εκτίμηση του πραγματικού κόστους μιας μίσθωσης εξοπλισμού μπορεί να είναι δύσκολη. Συχνά, πρέπει να υπολογίσετε το κόστος για τρεις διαφορετικές επιλογές μίσθωσης: μίσθωση δίκαιης τιμής αγοράς, μίσθωση εξαγοράς δολαρίου και μίσθωση δέκα τοις εκατό. Ο εύκολος στη χρήση μας υπολογιστής μίσθωσης εξοπλισμού θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε με ακρίβεια το κόστος και των τριών τύπων μισθώσεων.

Διαβάστε Περισσότερα

Τα δάνεια εξοπλισμού μπορούν να βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν μεγάλα κομμάτια εξοπλισμού όπως τα οχήματα ή τα βαριά μηχανήματα. Σε αυτό το άρθρο, πρόκειται να καλύψουμε τι είναι ένα δάνειο εξοπλισμού, πώς λειτουργεί και πού να πάρει ένα. Θα συζητήσουμε επίσης τις διαφορές μεταξύ δανείων εξοπλισμού και μισθώσεων εξοπλισμού, έτσι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή που είναι κατάλληλη για την επιχείρησή σας.

Διαβάστε Περισσότερα

Περίπου το 80% όλων των αγαθών στις Η.Π.Α. μεταφέρονται από οδηγούς ημιφορτηγών, με περίπου 350K από αυτούς τους οδηγούς να είναι ιδιοκτήτες. Η οικοδόμηση μιας εταιρείας μεταφοράς οποιουδήποτε μεγέθους απαιτεί από εσάς να αγοράσετε εξέδρες, οι οποίες είναι δαπανηρές. Η χρηματοδότηση ημι-φορτηγών είναι μια δημοφιλής μέθοδος για τη χρηματοδότηση αυτών των αγορών μεταξύ των ιδιοκτητών-φορέων και των μικρών μεταφορικών εταιρειών.

Διαβάστε Περισσότερα